LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 3
  • 1448
  • 5,227,043

Bộ đề luyện nghe HSK cấp 1 Đề số 01

  23/09/2017

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh - địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là  nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất ở Hà Nội giới thiệu Bộ đề luyện nghe HSK cấp 1.

Hôm nay các bạn học viên học tiếng Trung hãy cùng Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh giành chút thời gian để luyện nghe Đề HSK cấp 1 số 01 sau nhé:

Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội chúc mừng bạn đã hoàn thành Đề HSK cấp 1 số 01 trên và hãy bôi đen từ “Đáp án” đến “Hết” để xem kết quả.

Đáp án:

第一部分: 1.   2.X  3. X  4. X  5. 

第二部分: 6.A  7.A  8.C  9.A  10.C 

第三部分: 11.D  12.B  13.A  14.E  15.F

第四部分: 16.B  17.B  18.C  19.C  20.B

Hết

Phần nội dung nghe:

第一部分:

1. 打电话

2. 我和儿子

3. 开车

4. 吃米饭

5. 下雨了

第二部分

6. 今天天气很冷。

7. 现在是十点十分。

8. 她后面有几个人。

9. 我今年12岁了。

10. 他下个月去中国。

第三部分

11.        男:你看见我的小猫吗?

       女:在那儿,在椅子上。

12.  女:我们中午去买,好吗?

       男:你看,我没钱了。

13.  男:你住哪儿?

       女:我和妈妈都住在一零二。

14.  女:这个汉字怎么读?

       男:对不起,我不会。

15.  男:谢谢你们!

       女:不客气。再见。

第四部分

16. 我的电脑在他的桌子上。

       问:那是谁的电脑?

17. 今天星期四,我们明天去看电影。

       问:我们什么时候去看电影?

18. 他是老师,他有50个学生。

       问:他有多少个学生?

19. 小姐,你好,你这儿有杯子吗?

       问:他想买什么?

20. 这是你的朋友吗?很漂亮。

       问:朋友怎么样?

Các bạn hãy duy trì việc học tiếng Trung online, ôn thi HSK trên website Trung tâm Ngoại ngữ Bắc Kinh – địa chỉ học tiếng Trung chất lượng ở Hà Nội và là nơi chia sẻ tài liệu học tiếng Trung tốt nhất Hà Nội nhé.

Bình luận

Tin tức mới