LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 7
  • 1385
  • 5,226,980
Hiển thị
  28/04/2022

Luận văn Khảo sát tình hình xuất hiện 起来 và tân ngữ

Luận văn thạc sỹ nghiên cứu về bổ ngữ xu hướng

  21/04/2022

Luận văn Nghiên cứu cấu trúc "NP+V起来+AP”

Luận văn thạc sỹ nghiên cứu về bổ ngữ xu hướng

  02/01/2019

Rừng nhiệt đới huyền ảo trong sương

Rừng nhiệt đới trên đảo Hải Nam Trung Quốc.

  11/12/2018

Tuyết trắng ở Trường Hưng Chiết Giang

Tuyết đầu mùa báo hiệu một năm mùa màng bội thu ở Chiết Giang Trung Quốc.

  26/11/2018

An Xương – một trong bốn cổ trấn nổi tiếng ở Chiết Giang

An Xương – một trong bốn cổ trấn nổi tiếng ở Thiệu Hưng - Chiết Giang

  17/11/2018

Sắc thu ở Hồng Diệp Cốc Tế Nam

Cảnh thu lá đỏ nắng vàng ở Hồng Diệp Cốc.

  27/10/2018

Thành cổ Mai Thành ở Triết Giang

Tham quan thành cổ 1700 năm tuổi ở Triết Giang Trung Quốc.

  27/09/2018

Thiên hạ đệ nhất Quế Lâm

Cảnh đẹp dân dã ở Quế Lâm Quảng Tây Trung Quốc.

  23/08/2018

Biển mây trên Trường Thành Kim Sơn Lãnh

Chốn bồng lai tiên cảnh ở Vạn lý trường thành Kim Sơn Lãnh

  18/08/2018

Vạn lý Trường thành Kim Sơn Lãnh bừng sáng sau cơn mưa mùa hè

Bất đáo trường thành phi hảo hán. Leo lên trường thành ngắm không chán.