LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 14
  • 277
  • 4,878,172
Hiển thị
  05/08/2018

Giáo trình kỹ năng đọc hiểu - Tập 2

Bộ giáo trình luyện kỹ năng đọc hiểu 6 tập toàn diện nhất.

  03/08/2018

Giáo trình kỹ năng đọc hiểu - Tập 1

Bộ giáo trình luyện kỹ năng đọc hiểu 6 tập toàn diện nhất.

  02/08/2018

Giáo trình đối chiếu văn kiện ngoại giao Anh Hán – Tập 2

Sách giới thiệu các loại văn kiện chính thức dùng trong ngoại giao.

  01/08/2018

Giáo trình đối chiếu văn kiện ngoại giao Anh Hán – Tập 1

Sách giới thiệu các loại văn kiện chính thức dùng trong ngoại giao.

  01/08/2018

Từ điển Ngoại giao

Từ điển cho những bạn học tiếng Trung chuyên ngành Ngoại giao.

  30/07/2018

Từ điển Chính trị - Pháp luật Hán Anh

Từ điển học tiếng Trung chuyên ngành Chính trị, Pháp luật

  29/07/2018

Từ điển Chính trị - Kinh tế - Ngoại giao – Quân sự tổng hợp Hán Pháp

Từ điển Hán Pháp dày hơn 2000 trang về lĩnh vực Chính trị - Kinh tế - Ngoại giao – Quân sự.

  28/07/2018

Từ điển Chính trị - Ngoại giao Hán Anh

Từ điển Hán - Anh chuyên ngành về Chính trị, Ngoại giao.

  27/07/2018

Từ điển Công an Anh - Hán

Từ điển chuyên ngành lĩnh vực Công An.

  25/07/2018

Giáo trình tiếng Hán chuyên ngành dự bị

Giáo trình tiếng Hán chuyên ngành Ngôn ngữ phù hợp với người đã đang học tiếng Trung ở trình độ trung cấp trở lên.