LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 12
  • 170
  • 3,881,781
Hiển thị
  20/08/2018

Đọc hiểu tiếng Hán - Tập 1

Sách đọc hiểu tiếng Hán tập 1 phù hợp với các bạn đã học hết 4 quyển Giáo trình Hán ngữ.

  17/08/2018

Giáo trình tiếng Hán y học – Thực tập Tập 3

Sách tiếng Hán chuyên ngành cho những bạn học Y lâm sàng có trình độ từ HSK 3 trở lên.

  16/08/2018

Giáo trình tiếng Hán y học – Thực tập Tập 2

Sách tiếng Hán chuyên ngành cho những bạn học Y lâm sàng có trình độ từ HSK 3 trở lên.

  14/08/2018

Giáo trình tiếng Hán y học – Thực tập Tập 1

Sách tiếng Hán chuyên ngành cho những bạn học Y lâm sàng có trình độ từ HSK 3 trở lên.

  12/08/2018

Giáo trình kỹ năng đọc hiểu - Tập 6

Bộ giáo trình luyện kỹ năng đọc hiểu 6 tập toàn diện nhất.

  09/08/2018

Giáo trình kỹ năng đọc hiểu - Tập 5

Bộ giáo trình luyện kỹ năng đọc hiểu 6 tập toàn diện nhất.

  07/08/2018

Giáo trình kỹ năng đọc hiểu - Tập 4

Bộ giáo trình luyện kỹ năng đọc hiểu 6 tập toàn diện nhất.

  06/08/2018

Giáo trình kỹ năng đọc hiểu - Tập 3

Bộ giáo trình luyện kỹ năng đọc hiểu 6 tập toàn diện nhất.

  05/08/2018

Giáo trình kỹ năng đọc hiểu - Tập 2

Bộ giáo trình luyện kỹ năng đọc hiểu 6 tập toàn diện nhất.

  03/08/2018

Giáo trình kỹ năng đọc hiểu - Tập 1

Bộ giáo trình luyện kỹ năng đọc hiểu 6 tập toàn diện nhất.