LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG
ĐĂNG KÝ ONLINE
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Lượt truy cập
  • 11
  • 102
  • 4,877,997

Sổ tay tên cơ quan tổ chức Trung Quốc và nước ngoài Hán Anh

  25/05/2022

Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh giới thiệu Sổ tay tên cơ quan tổ chức Trung Quốc và nước ngoài Hán Anh (汉英中外组织机构名称手册)  do Nhà xuất bản Đại học Công nghiệp Tây bắc xuất bản.

Sổ tay tên cơ quan tổ chức Trung Quốc và nước ngoài Hán Anh giới thiệu tên gọi các cơ quan, đơn vị của các nước và các tổ chức quốc tế, thích hợp cho các bạn đã, đang và sẽ học biên phiên dịch để tra cứu thông tin liên quan. 

Sổ tay tên cơ quan tổ chức Trung Quốc và nước ngoài Hán - Anh

Mục lục sách

Một trang nội dung sách

 

Các bạn có thể inbox tới FB: Trung tâm tiếng Trung Bắc Kinh để đặt sách bản PDF Sổ tay tên cơ quan tổ chức Trung Quốc và nước ngoài Hán Anh nhé.

Các link theo chủ đề trên Face book:

Bình luận

Tin tức mới